Bioenergoterapia

Człowiek jako istota jest zbiorem pól energetycznych oprócz ciał fizycznych, posiada szczelnie otaczające go pole energetyczne, wielowarstwowe - kształtem zbliżone od odwróconego jaja. Połączone jest z ciałem poprzez 7 głównych czakramów tj. wirów energetycznych, za pomocą, których pobierana jest energia tzw. prana, z otaczającego nas świata. Dwa główne czakramy tj. czakram korony – który pobiera energię z kosmosu oraz czakram podstawy (muladhara), który pobiera energię z Ziemi. Każdy z siedmiu czakramów ma określoną dominującą barwę np, czakram serca posiada kolor zielony i jest najważniejszym czakramem używanym przy uzdrawianiu. Prawidłowa budowa, odpowiedni rytm i kolor każdego czakramu decyduje o zdrowiu psychofizycznym człowieka. Oprócz czakramów pobierających energię mamy jeszcze 12 meridianów głównych i 8 dodatkowych, którymi przepływa życiodajna prana. Wszelkie zaburzenia energetyczne wcześniej czy później ujawniają się w formie choroby ciała fizycznego czy też zaburzeń psychicznych.

Człowiek tak żyje, jakie są jego myśli. Jesteśmy fizycznym wyrazem tego, co tkwi w naszej podświadomości.

Dlatego też nie sposób w tym miejscu opisać całego zagadnienia bioenergoterapii. Generalnie można powiedzieć, że sprowadza jej sens do swoistego oddziaływania bioenergoterapeuty na zaburzone biopole osoby, na którą oddziałuje. Oddziaływanie to ma na celu wyrównanie energii poszczególnych czakramów czyli zrównoważenie całego pola energetycznego, a co za tym idzie ustąpienie zaburzeń psychofizycznych. Podczas każdego zabiegu bardzo ważną rolę pełni również odpowiednio ukierunkowana rozmowa jako czynnik psychologiczny terapii.

Pamiętaj jeśli cokolwiek pozostanie po Tobie, to dobro które dałeś innym.

Copyright © 2006 System Innovations