Aurikuloterapia

Wielowiekowe doświadczenia medycyny ludowej wskazują, że przy niektórych schorzeniach w okolicy małżowiny usznej pojawiają się punkty bólowe, a ich nakłuwanie wywiera działanie lecznicze. Już przed 2 tys. lat temu wiedzę tą wykorzystywali lekarze Wschodu, Egiptu i Persji podczas leczenia rwy kulszowej.

W medycynie europejskiej pierwsze doświadczenia o oddziaływaniu na punkty ucha pochodzą z I w n.e. Hipokrates, który wiedzę tę zaczerpnął z medycyny starożytnego Egiptu opisuje ich działanie na potencję i funkcję rozrodczą. W latach 1951-1956 francuski lekarz Paul Nogier opracował metodę leczenia nakłuwaniem małżowiny usznej tzw. aurikuloterapię, która została uznana przez specjalistów akupunktury różnych kręgów także z Chin.

Obecnie stosowane są dwie metody aurikuloterapi: francuska, która opiera się na pojęciu strefy reflektorycznej i chińska oparta na mapie punktowej, które to punkty można stymulować impulsami elektrycznymi. Kuracja składa się z 6-8 seansów, przy schorzeniach chronicznych można ją przedłużyć do 10-12 seansów. Aurikuloterapię można stosować oddzielnie, a także w połączeniu z innymi metodami leczenia.

Copyright © 2006 System Innovations